Eksempel 1 - Det nye Portal modul tb-menu

tb-meny er lavet som en erstatning for det "gamle" tb-search modul. Den væsentligste forskel er at søgekriterier nu er flyttet længere ind i processen, og søgning på de enkelte aktører er blevet hurtigere. Teknik

Eksempel 2 - Med faste link til menu

Eksempel 2 er opbygget af statiske link og er her opdelt i 3 kategorier, men udformning og design er helt op til den enkelte designer. Teknik

Eksempel 3 - Direkte kald til produkter

Eksempel 3 udnytter muligheden for at kalde siden med egne produkter direkte. Funktionen kan anvendes direkte fra egen hjemmeside. Teknik

Alle metoder kan kombineres med en skjult menu og kan kaldes fra eksterne link med angivelse af parameteret tbitc=unik URL tekst. som findes i det administrative system under Portal > Menuer .
Denne demo viser kun et udsnit af aktørerne på Læsø men arbejder på den rigtige database, så afslut ikke din booking!

Tb-menu - Teknik

For at skifte til det nye modul skal du:

Direkte kald til menu - Teknik

Fremgangsmåden ved anvendelse er:

Direkte kald til produkter - Teknik

Generelt for direkte kald gælder det at: Siden ligger på https://sdk.teambooking.dk/product/itemtypelist og tager følgende argumenter: Eksempel på direkte kald: /product/itemtypelist?lang=da-DK&agentkey=1-7b86402e-6ed7-4a4d-a84e-3da7464545c7&tbitc=overnatning&tbv=carlsens&hideclosebutton=true